A Catalogue of Hawaiian Native Plants
grown at the
Nā Pōhaku o Hauwahine Restoration Project


‘Auhuhu
‘A‘ali‘i
‘Ae‘ae
‘Aheahea
‘Āhinahina
‘Ākia
‘Aki‘aki
‘Akiohala
‘Akoko
‘Aka‘akai
‘Āla‘a
‘Ala‘ala wai nui
Alahe‘e
Ālula
‘Ānapanapa
Āulu
‘Awapuhi
‘Āwikiwiki
‘Ewa hinahina
Hala
Hala pepe
Hame
Hao
Hau
Hau hele wai
Hilie‘e
Ho‘awa
Honohono Huehue
Hoi
‘Ihi
Ihi ‘ai
‘Iliahialo‘e
‘Ilie'e
Ilima ku kala
Ilima papa
Ipu
Kalo
Kaluhā
Kamani
Kāmanumanu
Kamole
Kaulu
Kāwelu

Ko
Koa
Koai‘a
Koali ‘awa
Koki‘o keokeo
Koki‘o‘ula
Kōko‘olau
Ko‘oloa‘ula
Ko‘oko‘olau
Kou
Kukui
Kulu‘i
Kūpala
Lama
Lonomea
Loulu
Loulu hiwa
Maiapilo
Makaloa
Māmaki
Ma'o
Ma'o hau hele
Milo
Naio
Nānū
Nā'ū
Naupaka kahakai
Naupaka kuahiwi
Nehe
Neke
Neki
Niu
Noni
'Ohai
'Ōhelo kai
'Ohe makai
'Ōhi'a
Pā'ūohi'iaka
Pāwale
Pili (grass)
Pōhinahina
Pōkalakala
Pōpolo
Pu hala
Ti
‘Uala piko
‘Uhaloa
‘Uki
‘Uki‘uki
Ūlei
Wiliwili